Matas Janušonis (g. 1994 m) stu­di­juo­ja Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je, skulp­tū­ros ma­gist­ran­tū­ros pro­gra­mo­je. Mato Janušonio darbai buvo pristatyti meno mugėse „ArtVilnius“, „Positions Berlin“, „viennacontemporary“. Menininko kūrinių yra įsigijusi „Lewben art foundation“, nevalstybinė institucija, administruojanti reprezentatyvią meno kolekciją, ir Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK.

2018 metais menininko gar­so ins­ta­lia­ci­ja „Var­tai“, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tro vei­kian­čio­je pa­ro­do­je „JCDe­caux“ pre­mi­jai lai­mė­ti, gavo pub­li­kos simpatijų pri­zą. Matas Janušonis apie savo kūrybą:

„Mano kūrybinis ir techninis procesas gali būti ir atsietas vienas nuo kito, bet kartais ir sujungtas. Dažnai techniniai aspektai padiktuoja kūrimo galimybes; tarsi rėmus, kuriais remdamasis galiu plėtoti darbus. O kartais tiesiog sugalvoju, kas man įdomu, ir pačią technologiją priverčiu tapti įgalia padaryti norimą kūrinį. Dirbu tiek laiko, kiek reikia, kad pasiekčiau šį tikslą. Bet dažnai ir nusileidžiu bei randu kompromisą tarp to, kas yra medžiagiškai įmanoma ir tarp savo įdėjos“. 

ARTWORKS ON ARTSY

CV

______________________________________________________________

Galerijos kvietimu, 2021 metų pradžioje fotografė ir video menininkė Audra Vau apsilankė menininkų studijose ir sukūrė jų video portretus „Menininkai apie menininkus”, kuriuose atsispindi menininkų apribota dabartis, kūrybinės idėjos ir pats meno kūrinių atsiradimo procesas.  Vienas iš jų – skulptorius Matas Janušonis.  Plačiau apie šį projektą rasite čia