Spalio 10 dieną, 18 val., galerija „Meno niša“ kviečia į jaunosios kartos skulptoriaus Mato Janušonio parodos „Vidinis kiemas“ atidarymą.

Paroda „Vidinis kiemas“ veiks iki spalio 31 d.

Matas Janušonis apie parodą:

„Vidinis kiemas“ – tai daugiau būsena, kurioje jausmai, prisiminimai bei vizijos randa savo tvarką ir vietą. Čia jautiesi ramus ir viską dėlioji kaip tik nori, nevaržomai ir nekreipdamas dėmesio. Tai kontrastas tam fasadiniam – visiems matomam reprezentaciniam kiemui, kuriame dažniausiai būna svarbu, kaip atrodai iš šalies.

Mano kūriniuose persipina reprezentacinių, kičinių papuošimo detalių, apskritai vaizdų naudojimas, ir mano formalūs komentarai apie tai. Tarsi filtruoju masinio vartojimo įvaizdžius, transformuoju juos iki tokio pavidalo, kuris tiktų „pasidėti“ į mano vidinį kiemą. Pasižiūri, kaip tai dera su jau esančiais kieme daiktais, jauti kokias nors sąsajas, tęstinumą.

Parodoje išryškėja du poliai: tai tarsi priekis ir galas, atviras ir uždaras, savas ir svetimas. Architektūriškai objektai erdvėje taip pat daug kur atliepia į dvejetus: dvi salės, viena iš jų dar padalinta į du vienodus trikampius. Plotu jie panašūs, tačiau vienas yra tarsi nepasiekiamas…

***

Matas Janušonis (g. 1994 m) stu­di­juo­ja Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je, skulp­tū­ros ma­gist­ran­tū­ros pro­gra­mo­je. Mato Janušonio darbai buvo pristatyti meno mugėse „ArtVilnius“, „Positions Berlin“, „viennacontemporary“. Menininko kūrinių yra įsigijusi „Lewben art foundation“, nevalstybinė institucija, administruojanti reprezentatyvią meno kolekciją, ir Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK.

2018 metais menininko gar­so ins­ta­lia­ci­ja „Var­tai“, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tro vei­kian­čio­je pa­ro­do­je „JCDe­caux“ pre­mi­jai lai­mė­ti, gavo pub­li­kos simpatijų pri­zą.

***
Paroda „Vidinis kiemas“ yra galerijos vykdomo projekto „Meno erdvė jauniems menininkams“ dalis, tai tęstinis meno projektas sėkmingai įgyvendinamas nuo 2011 m. apimantis jaunųjų kūrėjų parodų ciklus, skatinantis jų iniciatyvas, meninių idėjų tęstinumą.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Galerijos rėmėja Vilniaus miesto savivaldybė