Galerija MENO NIŠA ir DAILININKŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA artseria maloniai kviečia!

Šarūno Leonavičiaus iliustracijų, sukurtų K. Donelaičio poemai „Metai“, paroda.

2014 02 11–2014 02 22

Naujos Daililininkų sąjungos leidyklos artseria knygos Kritijonas Donelaitis METAI pristatymas.

Parodos atidarymas ir knygos pristatymas
2014 m. vasario 11 d. 17 val. galerijoje MENO NIŠA ( J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilniuje)

Knygos pristatyme dalyvaus dailininkas Šarūnas Leonavičius, leidyklos direktorė dr. Danutė Zovienė, knygos teksto redaktorius Mikas Vaicekauskas.

Dailininkas Šarūnas Leonavičius – žinomas knygų grafikas yra sukūręs iliustracijas Gintaro Beresnevičiaus knygai „Lietuvių religija ir mitologija“ (2008), Samuelio Boguslavo Chylinskio „Biblija: Senasis Testamentas“ (2007), Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis“ (2012). Kaskart imdamasis naujo projekto, jis originaliai įvaizdina literatūrinį tekstą, kuria ne tik įvairiomis grafikos technikomis, bet tapo aliejumis ar tempera.

Kurdamas iliustracijas Kristijono Donelaičio poemai „Metai“ dailininkas sukūrė 20 kūrinių – dvylika didelių siužetinių tapybos kompozicijų atskiroms poemos dalims – „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“ (76 x 122 cm; 76 x 63 cm, 53 x 38 cm) ir aštuonis nepalvotus piešinius. Dailininkas rėmėsi Donelaičio poemos daugiaklodiškumu, kuris jam suteikė originalių interpretacijos galimybių. Didelį dėmesį menininkas skyrė autentiškoms detalėms, K. Donelaičio gyvento laiko dvasiai.

Knygą K. Donelaitis „Metai“ išleido Dailininkų sąjungos leidykla artseria. Jos leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, spausdino spaustuvė BALTOprint. Knyga bus pristatyta ir Vilniaus knygų mugėje.