Meno Niša“ savo 18-ąjį sezoną pradeda su tapytojo Gusto Jagmino paroda Elektros gamykla“. Rugpjūčio 20 dieną, 18 val., atidaromos parodos tematika  nuo industrijos, postsovietizacijos iki  (post)industrinių utopijų ir distopijų. Paroda veiks iki rugsėjo 18 dienos.

Elektros gamykla jau penktoji personalinė abstrakcionisto Gusto Jagmino paroda. Menininkas Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybos magistro studijas, yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. G.Jagmino tapyba galerijos Meno Nišajau sėkmingai pristatyta tarptautinėse meno mugėse, menininkas yra dalyvavęs virš 30 grupinių parodų.

Gustas Jagminas tapybos mokėsi pas Arvydą Šaltenį, Henriką Čerapą, Ričardą Nemeikšį, jo emocinga ir nuoširdi tapyba kelia asociacijų su R.P. Vaitiekūno peizažais, formatai, koloritas artimas Inos Budrytės kūriniams. Pasak menotyrininko Viktoro Liutkaus, daugumoje menininko darbų visuomet gali rasti peizažą – kaip pagrindinį ar šalutinį herojų. G. Jagminas suabstraktina peizažą iki spalvos, bet tuo pačiu palieka atpažįstamumo momentą. Nors tapytojo kūrinių pavadinimai skamba dekadentiškai ir užduoda romantizmo toną, bet kūriniai yra aktualūs šiuolaikiniame kontekste ir juose netrūksta ironijos.

Gustas Jagminas apie parodą:

„Žalios marios, ta spalva kaskart taip masina. O šiaip tai…, nieko gero nežadanti eutrofikacija: masinis dumblių žydėjimas. Kvapas ją išduoda. Azoto ir fosforo junginių perteklius. Toliau betoninės krantinės ir čia pat industrija: siurbia naftą, krauna trąšas.

Kitąsyk einu laukais, ten kur lygumos: stulpai, būdelės, nurudę seni geležiniai rakandai, apleistos fermos, atgyvenusių daiktų pavienės sąvartos ir tas, viską persmelkiantis sulaukėjusių pievų kvapas. Tepalo dėmės ant vieškelio. Eitum toliau, bet prisimeni, kad tiltas per kanalą jau įgriuvęs.

Buvo laikas, kai lankiau žmogaus nepaliestus (neperkurtus) peizažus. O dabar vis dažniau suku ratus ten, kur vystoma industrinė veikla, kažkas sugriuvę ar dar tik statoma, ieškau vietų, ten kur buvo žmogus ir paliko (paliks) po savęs vienokius ar kitokius artefaktus, o gal tik nugyventą dykvietę. Tapybos darbų rinkinio parodai Elektros gamykla priešistorė – praeita žiema (kurios kaip ir nebuvo), kai nutapiau keletą postindustrinių peizažų.

Galiausiai tai sugulė į keliolikos darbų tapybinį pasakojimą. Tematika šmėžuoja nuo industrijos, postsovietizacijos iki (post)industrinių utopijų / distopijų. Visa tai radosi iš ilgų pasivaikščiojimų po miestus ir po užmiesčių dykvietes, vis dažniau permąstant nūdien sunkiai išsprendžiamą konfliktą: tarp nežabotos antropoceno plėtros ir tarp grėsmės rūšių įvairovei (beje ir mums patiems) bei tarp pažeistos klimato pusiausvyros.“

G.Jagmino tapybos paroda Elektros gamyklayra galerijos Meno Nišavykdomo projekto „Meno erdvė jauniems menininkams“ dalis.  Tai tęstinis meno projektas, sėkmingai įgyvendinamas nuo 2011 m. apimantis jaunųjų kūrėjų parodų ciklus, skatinantis jų iniciatyvas, meninių idėjų tęstinumą. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.Lietuvos Kulturos taryba logo

—————————————————————————————————————————————————————

Bendradarbiaudami su meno platforma „ArtLand“, siūlome jums pasižvalgyti po Gusto Jagmino tapybos paroda Elektros gamykla3D turo video.  Visą interaktyvų 3D turą rasite čia: