Presented artists (booth 5.39) :

Monika Furmana
Algirdas ir Remigijus Gataveckai
Gustas Jagminas
Matas Janušonis (Takas | Path)
Rūta Katiliūtė
Jolanta Kyzikaitė
Gintaras Makarevičius
Monika Plentauskaitė
Kęstutis Svirnelis
Jurgis Tarabilda
Audra Vau