Spalio 4d. -spalio 26 d. grupinė trijų menininkų parodą. Monika Dirsytė, Monika Furmana, Monika Plentauskaitė

Spalio 30 d.- lapkričio 17 d.  personalinė Jonantos Kyzikaitės paroda

Lapkričio 20 d. – gruodžio 15 d. personalinė Gintaro Makarevičiaus paroda