Matas Janušonis (g. 1994 m) stu­di­juo­ja Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je, skulp­tū­ros ma­gist­ran­tū­ros pro­gra­mo­je. Mato Janušonio darbai buvo pristatyti meno mugėse „ArtVilnius“, „Positions Berlin“, „viennacontemporary“. Menininko kūrinių yra įsigijusi „Lewben art foundation“, nevalstybinė institucija, administruojanti reprezentatyvią meno kolekciją, ir Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK. 2018 metais menininko gar­so ins­ta­lia­ci­ja „Var­tai“, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tro vei­kian­čio­je pa­ro­do­je „JCDe­caux“ pre­mi­jai lai­mė­ti, gavo pub­li­kos simpatijų pri­zą. Matas Janušonis apie savo kūrybą: „Mano kūrybinis ir techninis procesas.. Skaityti daugiau..

Matas Janušonis

Iškaba Nr. 1, 2020

60 × 100 × 7 cm

3 650 Eur
Susisiekti


<< Grįžti į parduotuvę