Matas Janušonis (g. 1994 m) stu­di­juo­ja Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je, skulp­tū­ros ma­gist­ran­tū­ros pro­gra­mo­je. Mato Janušonio darbai buvo pristatyti meno mugėse „ArtVilnius“, „Positions Berlin“, „viennacontemporary“. Menininko kūrinių yra įsigijusi „Lewben art foundation“, nevalstybinė institucija, administruojanti reprezentatyvią meno kolekciją, ir Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK. 2018 metais menininko gar­so ins­ta­lia­ci­ja „Var­tai“, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tro vei­kian­čio­je pa­ro­do­je „JCDe­caux“ pre­mi­jai lai­mė­ti, gavo pub­li­kos simpatijų pri­zą. ARTWORKS ON ARTSY CV

Matas Janušonis

Aidas, 2019

220 cm

3 500 Eur
Susisiekti


<< Grįžti į parduotuvę